Jakub Ryzenko

Jakub Ryzenko

Jakub Ryzenko jest specjalistą w zakresie polityki kosmicznej, współpracy międzynarodowej w działalności kosmicznej, wykorzystania technik satelitarnych w obszarze bezpieczeństwa oraz inżynierii systemowej (zarządzania złożonymi projektami inżynierskimi).

W latach 2004-2008 pełnił funkcję szefa Polskiego Biura ds. Przestrzeni Kosmicznej. Od tego czasu aktywnie zaangażowany w promowanie zastosowań technik satelitarnych w Polsce.

Następnie doradca Ministerstwa Gospodarki w obszarze polityki kosmicznej, ekspert polskiej Prezydencji w UE w zakresie wykorzystania nowych technologii i technik satelitarnych w obszarze bezpieczeństwa cywilnego, w latach 2011-2013 zaangażowany w proces przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Równolegle od wielu lat zaangażowany w rozwój zastosowań nowych technologii dla bezpieczeństwa, od 2011 roku szef Centrum Informacji Kryzysowej CBK, inicjator szeregu projektów służących operacyjnemu wykorzystaniu technik satelitarnych dla potrzeb ratownictwa i zarządzania kryzysowego.