Konferencja biznesowa B2B Space Days Poland

Dwudniowe bezprecedensowe wydarzenie, pierwsza w Polsce konferencja biznesowa utrzymana w formie dedykowanych spotkań B2B. Spotkanie skupiające w jednym miejscu przedstawicieli polskich i zagranicznych firm sektora kosmicznego i okołokosmicznego, agend rządowych, administracji lokalnej i centralnej oraz firm widzących w technologii kosmicznej potencjał i możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku.

UCZESTNICY

Wydarzenie jest skierowane do: Przedstawicieli Biznesu w tym przede wszystkim firm działających w ramach sektora MSP, Kadry menadżerskiej koncernów branżowych średniego i najwyższego szczebla, Przedstawicieli agend rządowych, administracji lokalnej i centralnej, Środowiska naukowego, reprezentującego sektor kosmiczny i okołokosmiczny szczególnie w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Przedstawicieli środowisk inwestorskich zainteresowanych lokowaniem kapitału w rozwój i praktyczne wykorzystanie nowych rozwiązań technologicznych na gruncie tzw. „down stream’u”.

BRANŻE

Konferencja jest wydarzeniem o charakterze międzynarodowym. Skupia nie tylko reprezentantów sektora kosmicznego i okołokosmicznego, ale również uczestników spoza tego sektora działających na co dzień w następujących branżach: informatycznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, transportowej, zbrojeniowej, medycznej, biotechnologicznej, finansowej, R&D;, produkcyjnej, odzieżowej, spożywczej, jak również brokerów najnowszych technologii.

CEL WYDARZENIA

Celem wydarzenia jest stworzenie płaszczyzny komunikacyjnej, umożliwiającej dialog i nawiązanie współpracy opartej na wzajemnych korzyściach pomiędzy biznesem, instytucjami otoczenia biznesu a nauką. Współpraca ta ma polegać na transferze wiedzy oraz umiejętności wykorzystania i praktycznego zastosowania najnowszych technologii kosmicznych w różnych obszarach działalności firm. Spotkanie ma ponadto skierować uwagę przedstawicieli biznesu na ogromny potencjał drzemiący w technologiach, które choć przeznaczone do wykorzystania w kosmosie, znajdują szerokie zastosowanie w innych obszarach gospodarki. Stają się w ten sposób metodą na rozwój firmy, gwarancją najwyższej jakości oraz skutecznym narzędziem uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym i międzynarodowym.

KORZYŚCI

 • Możliwość poszerzenia wiedzy nt. innowacyjnych technologii i rozwiązań powstałych w ramach sektora kosmicznego, będących realną szansą na postęp i rozwój prowadzonego biznesu,
 • Dostęp do panelu networkingowego, dającego możliwość indywidualnego zaplanowania czasu w trakcie Konferencji i ustalenia optymalnego harmonogramu spotkań realizującego w pełni założone cele,
 • Szansę nawiązania licznych kontaktów z przedstawicielami biznesu działającymi w różnych branżach i dziedzinach gospodarki polskiej i zagranicznej, oraz zaprezentowania swojej firmy i oferty,
 • Niepowtarzalną okazję do nawiązania dialogu w ramach dedykowanych spotkań B2B z interesującymi przedstawicielami biznesu, zbudowania płaszczyzny pod przyszłą współpracę w ramach podzielanych interesów i kierunków rozwoju.
 • Okazję do zaprezentowania swojej firmy, pokazania szerokich możliwości dalszego rozwoju w kooperacji z innymi podmiotami.

Spotkania B2B

NA CZYM POLEGAJĄ SPOTKANIA B2B?

Spotkania B2B są szybką i bezpośrednią formą poszukiwania partnera do współpracy. Stanowią doskonałą okazję do wymiany informacji o firmie, ofercie, innowacyjnych technologiach, nowych trendach, a także dają możliwość poszukiwania kooperantów biznesowych i technologicznych. Uczestnicy sami wybierają partnerów do bezpośrednich spotkań B2B zgodnie z preferowanym typem i zakresem poszukiwanej współpracy jeszcze przed wydarzeniem. Odbywa się to w oparciu o elektroniczny panel networkingowy, który umożliwia przeanalizowanie listy delegatów i skierowanie propozycji spotkania do konkretnej osoby. Forma spotkań pozwala w krótkim czasie na poszerzenie bazy kontaktów i optymalne wykorzystanie szansy nawiązania współpracy.

DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ W SPOTKANIACH TEGO RODZAJU?

 • aby odkryć nowe możliwości rozwoju i nawiązać współpracę biznesową i/lub technologiczną
 • aby promować firmę i jej ofertę oraz zaprezentować profil współpracy
 • aby jak najlepiej wykorzystać czas dzięki wcześniejszemu ustaleniu planu bezpośrednich spotkań partnerskich
 • aby uzyskać możliwość i wsparcie w nawiązaniu kontaktu z wybranym partnerem w celu rozpoczęcia rozmów o przyszłej współpracy

Program konferencji

DZIEŃ I

9:30 – 10:00 Poranna kawa, przywitanie i rejestracja uczestników

10:00 – 10:10 Wstęp organizacyjny

Moderatorem wydarzenia jest Jakub Ryzenko

Jakub Ryzenko
Jakub Ryzenko

Jakub Ryzenko jest specjalistą w zakresie polityki kosmicznej, współpracy międzynarodowej w działalności kosmicznej, wykorzystania technik satelitarnych w obszarze bezpieczeństwa oraz inżynierii systemowej (zarządzania złożonymi projektami inżynierskimi).

(...)

10:10 – 10:30 Obraz polskiego sektora kosmicznego A.D. 2015

Wystąpienie reprezentantów z Ministerstwa Gospodarki i PARP

Prezentacja zawiera przegląd podmiotów zaangażowanych, krótkie podsumowanie dotychczasowych realizacji, informacje o wysokość funduszy, oraz o tym jak zostały wykorzystane. Ponadto przedstawione zostaną podmioty aspirujące oraz bilans zmian od 2012 roku.

Nowe trendy dla biznesu kosmicznego

W ramach panelu poruszane będą następujące kwestie:

 • Popyt na wybrane technologie w ciągu najbliższych 5-10 lat
 • W czym warto się specjalizować, aby zwiększać efektywność swojego biznesu?
 • Jakie wyzwania czekają sektor kosmiczny w Polsce w ciągu 5 najbliższych lat?

10:30 – 11:00 Prelekcja

11:00 – 11:30 Prelekcja

11:30 – 12:30 Sesja networkingowa, zaplanowane spotkania B2B, prezentacje firm

Komercjalizacja i innowacyjność projektów kosmicznych

W ramach panelu poruszane będą następujące kwestie:

 • Jak skutecznie komercjalizować swoje przedsięwzięcia kosmiczne?
 • Najszybsza droga od inwestycji do rentowności
 • Innowacyjność polskiego sektora kosmicznego czyli …. ?
 • Dobre i złe praktyki komercjalizacji projektów kosmicznych
 • Jak można wejść skutecznie w sektor kosmiczny?

12:30 – 13:00 Prelekcja

13:00 – 13:30 Prelekcja

13:30 – 14.30 Przerwa na lunch

14:30 – 15:30 Sesja networkingowa,zaplanowane spotkania B2B, prezentacje firm

15:30 – 17:00 Stoliki tematyczne moderowane, dyskusje na temat trendów i komercjalizacji.

 • Stolik nr 1 - Polski kosmos w 2025 roku
 • Stolik nr 2 - Bariery dla wdrożeń w sektorze kosmicznym
 • Stolik nr 3 - Jak inkubować nowe pomysły

17:00 Zakończenie pierwszego dnia konferencji

DZIEŃ II

 

9:30 – 10:00 Poranna kawa, przywitanie uczestników

10:00 – 10:10 Wstęp organizacyjny

Moderatorem wydarzenia jest Jakub Ryzenko

Jakub Ryzenko
Jakub Ryzenko

Jakub Ryzenko jest specjalistą w zakresie polityki kosmicznej, współpracy międzynarodowej w działalności kosmicznej, wykorzystania technik satelitarnych w obszarze bezpieczeństwa oraz inżynierii systemowej (zarządzania złożonymi projektami inżynierskimi).

(...)

Transfer Technologii i Doświadczenia

W ramach panelu poruszane będą następujące kwestie:

 • Jakie technologie i rozwiązania kosmiczne mają największe szanse na transfer pozasektorowy? (rozwój typu spin-off)
 • Mechanizmy wspierania transferu technologii
 • W jaki sposób doświadczenie w realizacji projektów kosmicznych wzmacnia wizerunek i know-how firmy?

10:10 – 10:40 Z przestrzeni kosmicznej na Ziemię – o rozszerzaniu granic zastosowania technologii kosmicznych,

Wystąpienie Lluc’a Diaz, Broker Network of European Space Agency (ESA)

Prelekcja poruszać będzie m.in. kwestie roli ESA w ramach tranferu technologii i wspierania przemysł kosmicznego, przykłady wykorzystania rozwiązań opracowanych w ramach technologii kosmicznej i zastosowane na Ziemi oraz krótki przegląd trendów w zakresie technologii i ich wpływ na transfer rozwiązań technologicznych.

2014.08.004-010
Lluc Diaz

Coordinating the Broker Network of ESA

(...)

10:40 – 11.10  

Wystąpienie Philippe’a Lattes, Deputy Director Space Sector, Research & European projects of Aerospace Valley France

11:10 – 12:10 Sesja networkingowa, zaplanowane spotkania B2B, prezentacje firm

12:10 – 13:10 Stoliki tematyczne moderowane, dyskusje na temat transferu technologii i doświadczenia

13:10 – 14:30 Przerwa na lunch

SALA A

Warsztaty mentoringowe W ramach warsztatów poruszane będą następujące kwestie:
 • Co daje nam start w zawodach typu URC i ERC?
 • Co dalej z naszymi projektami łazików?
 • Jak wykorzystać sukcesy w międzynarodowych zawodach robotycznych i czy mają on szanse przełożyć się na biznes?

14:30 – 16:00  Spotkanie mentoringowe dla zespołów ERC (z udziałem gości zagranicznych i mentorów z Polski).

Mentorzy:

 • Gianfranco Visentin, Head, Automation and Robotics Section, ESA
 • Przedstawiciele funduszy venture capital oraz indywidualni inwestorzy
 • Przedstawiciele sponsorów, studenci i opiekunowie - członkowie zespołów uczestniczących w ERC 2015

SALA B

Warsztaty Public Relations W ramach warsztatów poruszane będą następujące kwestie:
 • Co daje nam start w zawodach typu URC i ERC?
 • Co dalej z naszymi projektami łazików i jak wykorzystać sukcesy w międzynarodowych zawodach robotycznych?
 • Czy osiagnięte sukcesy mają szanse przełożyć się na biznes?
 • Jak przygotować skuteczną komunikację dotyczącą zrealizowanych przedsięwzięć kosmicznych?

14:30 – 16:00  Warsztaty z komunikacji i promocji projektów kosmicznych (dodatkowo płatne).

Trenerzy:

 • Eksperci Planet PR
 • Przedstawiciele firm działających w ramach MSP sektora kosmicznego i okołokosmicznego.
 • Zaproszeni dziennikarze specjalizujący się w obszarze nauki, kosmosu i technologii.
 • Warsztaty prowadzone w formie panelu dyskusyjnego oraz ćwiczeń.

16:00 Zakończenie ostatniego dnia konferencji

Prelegenci

Patron honorowy

 • mg_logo_poziom_cmyk
 

Partnerzy

 • esa_logo
 • PARP-logo
 • Logo RCN-T
 

Organizatorzy

 • ESF_logo
 • PLANET PR logo

Best Western Grand Hotel

ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce

Zapisz się na na newsletter

Adres email

Kontakt

ESF logo

Biuro Konferencji

tel.: +48 12 376 42 70

@

Masz pytania lub wątpliwości? Napisz do nas!

Udzielimy informacji dotyczących rejestracji i organizacji Space Days Poland.

Imię i nazwisko

Adres email

Temat

Treść wiadomości